تلفن تماس : 051-37607101-2

ساختمان مسکونی، بلوار دانش آموز

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مشارکت در ساخت، عرصه 510 مترمربع، بلوار دانش آموز

ساختمان 10 واحدی مسکونی در 6 سقف و 2200 مترمربع زیربنا

شرح خدمات:

  • سرمایه گذاری در ساخت
  • ساخت بصورت مدیریت پیما

 

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری