تلفن تماس : 051-37607101-2

اعضای تیم پاژیاب

فرید آزاده مافی

فرید آزاده مافی

مدیرعامل، عضو هیات مدیره

حمید کاظمی

حمید کاظمی

رئیس هیات مدیره

مسعود ریاضی

مسعود ریاضی

نایب رئیس هیات مدیره

حامد نوفرستی

حامد نوفرستی

مدیر واحد مطالعات

هادی احمدی

هادی احمدی

مدیر واحد نظارت

حبیب الله قدمگاهی

حبیب الله قدمگاهی

مشاور بخش فاضلاب

حسین اسعدی

حسین اسعدی

مشاور پروژه های تسهیل گری

همایون میرزازاده

همایون میرزازاده

مشاور بخش آب

فرشته شیرازیان

فرشته شیرازیان

رئیس بخش معماری

علی فرهادی مهر

علی فرهادی مهر

رئیس بخش برق

طاهره حسینی نامی

طاهره حسینی نامی

رئیس بخش قراردادها

عباسعلی جلال آبادی

عباسعلی جلال آبادی

رئیس بخش سازه و مقاوم سازی

علی جاجرمی

علی جاجرمی

سر ناظر

رامین عسکریان

رامین عسکریان

طراح و ناظر تاسیسات

علی فروتن

علی فروتن

طراح معمار

محسن حسین پور

محسن حسین پور

طراح و ناظر برق

سارا منعم

سارا منعم

طراح برق

سمیرا سمیع زاده

سمیرا سمیع زاده

مدیر پروژه

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری