تلفن تماس : 051-37607101-2

پروژه های اجرایی، سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

 

 

 

ساختمان مسکونی، خیابان بهشتی، 3 طبقه

 

 

 

ساختمان مسکونی، خیابان ویلا

 

 

 

ساختمان مسکونی، ویلاشهر، 3 طبقه

 

 

 

ساختمان پزشکان، خیابان عارف، 6 طبقه

 

 

 

ساختمان مسکونی، بلوار دانش آموز، 6 طبقه

 

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری