تلفن تماس : 051-37607101-2

مطالعه و باز طراحی ساختمان اداری مینو، عرصه میدان شهدای مشهد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

مطالعه و باز طراحی ساختمان اداری مینو در عرصه میدان شهدای مشهد

شرح خدمات:

  • باز طراحی ساختمان در بخش های معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی
  • بررسی و ارزیابی سازه و در صورت نیاز ارائه طرح مقاوم سازی

 

   

 

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری