تلفن تماس : 051-37607101-2

مطالعات مرحله دوم و مدیریت طرح اجرای فاضلاب کاشمر به روش بیع متقابل

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

این پروژه اولین قرارداد بیع متقابل در وزارت نیروست که در آن 320 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال پیشرفته به ظرفیت 20000 متر مکعب در شبانه روز توسط پاژیاب طراحی شده است.

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری