تلفن تماس : 051-37607101-2

مجتمع تجاری، اقامتی و فرهنگسرای هنر اروند

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

مجتمع تجاری، اقامتی و فرهنگسرای هنر اروند، شرکت توسعه اقتصاد هنر آتیه (تاها)، آبادان، منطقه آزاد اروند

مجموعه ساختمان های 6 طبقه با 80000 مترمربع زیربنا

شرح خدمات:

  • طراحی مفهومی معماری و ارائه ایده های ساختاری طرح

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری