تلفن تماس : 051-37607101-2

مجتمع تجاری-اقامتی و فرهنگی سرای هنر اروند

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

عنوان پروژه: مجتمع تجاری-اقامتی و فرهنگی سرای هنر اروند
کارفرما: شرکت توسعه اقتصاد هنر آتیه (تاها)
آدرس پروژه: آبادان، منطقه آزاد اروند
مشخصات پروژه: 80000 متر مربع، 6 طبقه
شرح خدمات مشاور: طراحی فاز 0

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری