تلفن تماس : 051-37607101-2

طراحی واحدها و سازه های صنعتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

عنوان پروژه: طراحی واحدها و سازه های صنعتی و ابنیه خاص شامل پل، مخازن ذخیره فولادی و بتنی، تصفیه خانه، سوله های صنعتی و …

مخازن ذخیره کارخانه پرورپودر :

 

مخازن زیر زمینی ذخیره آب مشهد :

 

سجاد دارو

سوله کارخانه گهردانه

نمایشگاه بین المللی مشهد

 

 

 

 

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری