تلفن تماس : 051-37607101-2

ساختمان مسکونی، خیابان بهشتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

ساختمان مسکونی با عرصه 300 مترمربع و 650 مترمربع زیربنا

شرح خدمات:

  • طراحی معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی
  • مدیریت پیمان جهت ساخت ساختمان

         

 

 

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری