تلفن تماس : 051-37607101-2

تامین مالی، طراحی و احداث تصفیه خانه لوکال چهل بازه مشهد به روش BOT

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

این پروژه بزرگترین و پیشرفته ترین تصفیه خانه فاضلاب غشایی کشور به ظرفیت 5000 متر مکعب در شبانه روز می باشد.

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری