تلفن تماس : 051-37607101-2

تاسیسات آب و فاضلاب

بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طرح ارتقاء کیفی تصفیه خانه های فاضلاب اولنگ و پرکند آباد(1) مشهد

در این پروژه فرآیند برکه تثبیت و لاگون هوادهی به لجن فعال پیشرفته تبدیل شد و تصفیه خانه های فاضلاب اولنگ و پرکند آباد به ظرفیت های 25000 و 40000 متر مکعب در شبانه روز ارتقاء داده شدند.

ادامه مطلب

شبکه فاضلاب دانشگاه بجنورد

شبکه فاضلاب دانشگاه بجنورد شرح خدمات: مطالعات و طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب دانشگاه مطالعات و طراحی پکیج تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و پکیج تصفیه خانه دانشگاه

ادامه مطلب

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری