تلفن تماس : 051-37607101-2

تماس با ما

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

نشانی: مشهد، بلوار ملک آباد – خيابان قدس – قدس 5 – پلاک 53

کدپستی: 9185768764

تلفن :2-37607101 (51) نمابر : 37686714 (51)

نشانی پست الکترونیکی : pazhyab@yahoo.com

 

و یا از طریق فرم زیر میتوانید با ما در تماس باشید

تماس با ما

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری