تلفن تماس : 051-37607101-2

فرید آزاده مافی

فرید آزاده مافی

مدیرعامل، عضو هیات مدیره

کارشناس مهندسی عمران

عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی

رئیس کمیسیون مقررات ملی ساختمان سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

رئیس مجمع عمومی سال 1401سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در دوره های هفتم و هشتم

عضو کارگروه نظارت شورای فنی استان از سال 1398 و نماینده انجمن صنفی مشاور در شورای فنی استان

عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد

عضو کارگروه عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد در دوره پنجم

.                                                                                             عضو منتخب شورا در کمیته تدوین سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری مشهد در دوره پنجم شورا

.                                                                                             عضو کارگروه تخصصی- پژوهشی فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد

 

دیگر اعضای تیم پاژیاب
حمید کاظمی

حمید کاظمی

رئیس هیات مدیره

مسعود ریاضی

مسعود ریاضی

نایب رئیس هیات مدیره

حامد نوفرستی

حامد نوفرستی

مدیر واحد مطالعات

هادی احمدی

هادی احمدی

مدیر واحد نظارت

حبیب الله قدمگاهی

حبیب الله قدمگاهی

مشاور بخش فاضلاب

حسین اسعدی

حسین اسعدی

مشاور پروژه های تسهیل گری

همایون میرزازاده

همایون میرزازاده

مشاور بخش آب

فرشته شیرازیان

فرشته شیرازیان

رئیس بخش معماری

علی فرهادی مهر

علی فرهادی مهر

رئیس بخش برق

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری