تلفن تماس : 051-37607101-2

حمید کاظمی

حمید کاظمی

رئیس هیات مدیره

دکتری سازه-زلزله

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

رئیس کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، دوره نهم

عضو هیات مدیره و نایب رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان، رضوی دوره هشتم

عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش­های شورای اسلامی شهر مشهد، دوره پنجم

معاون آموزش و پذیرش سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، دوره هفتم

عضو کارگروه زلزله و لغزش لایه­های زمین، مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، 1392 تاکنون

عضو کمیسون فنی و بررسی طرح ها در شهرداری مشهد، 1394 تاکنون

 

 

دیگر اعضای تیم پاژیاب
فرید آزاده مافی

فرید آزاده مافی

مدیرعامل، عضو هیات مدیره

مسعود ریاضی

مسعود ریاضی

نایب رئیس هیات مدیره

حامد نوفرستی

حامد نوفرستی

مدیر واحد مطالعات

هادی احمدی

هادی احمدی

مدیر واحد نظارت

حبیب الله قدمگاهی

حبیب الله قدمگاهی

مشاور بخش فاضلاب

حسین اسعدی

حسین اسعدی

مشاور پروژه های تسهیل گری

همایون میرزازاده

همایون میرزازاده

مشاور بخش آب

فرشته شیرازیان

فرشته شیرازیان

رئیس بخش معماری

علی فرهادی مهر

علی فرهادی مهر

رئیس بخش برق

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری