تلفن تماس : 051-37607101-2

مشارکت در ساخت

باغ ویلای مسکونی، ویلاشهر، مشهد

باغ ویلای مسکونی، عرصه 1050مترمربع، زیربنای 600 مترمربع شرح خدمات: طراحی معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی مدیریت پیمان ساخت ساختمان و محوطه سازی                              

ادامه مطلب

ساختمان پزشکان عارف

ساختمان پزشکان، 13 واحد، عرصه 500 مترمربع و زیربنا 2200 مترمربع شرح خدمات: طراحی معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی مشارکت در ساخت و مدیریت اجرای ساختمان

ادامه مطلب

پروژه های اجرایی، سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت

طراحی و اجرای ساختمان مسکونی، مشهد، خیابان بهشتی، 3 طبقه، 600 مترمربع زیربنا       طراحی و اجرای باغ ویلای مسکونی، خیابان امام رضا، طرقبه       طراحی و اجرای باغ ویلای مسکونی، ویلاشهر، 3 طبقه با زیربنای 450 مترمربع       مشارکت در ساخت ساختمان پزشکان، مشهد خیابان عارف، 6 طبقه […]

ادامه مطلب

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری