تلفن تماس : 051-37607101-2

مدیریت طرح

پروژه های مشارکتی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

نظارت و مدیریت بر پروژه های مسکونی-تجاری مشارکتی بخش خصوصی با معاونت اقتصادی شهرداری مشهد شرح خدمات: بررسی فنی قراردادها و مطالعات مهندسی طرح ها نظارت، کنترل پروژه ها و بررسی چالش های موجود بازدید مداوم از پروژه ها جهت مطابقت مصالح، اجرای نقشه ها، رعایت اصول ایمنی و زمان بندی فعالیت ها تهیه و […]

ادامه مطلب

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری