تلفن تماس : 051-37607101-2

خدمات ما

ساختمان

متن خدمات مربوط به ساختمان در این بخش قرار خواهد گرفت متن خدمات مربوط به ساختمان در این بخش قرار خواهد گرفت

ادامه مطلب

طراحی شهری

متن مربوط به طراحی شهری در این بخش قرار خواهد گرفت متن مربوط به طراحی شهری در این بخش قرار خواهد گرفت

ادامه مطلب

مشارکت در ساخت

طراحی و نظارت بر اجرای کلیه ساختمان­ها و مجموعه­های مسکونی، ساختمان­های تجاری، اداری، صنعتی، کارخانه­ها، ساختمان­های خاص نظامی و پایانه های بار شهری و … طراحی مجموعه های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی – طراحی سازه – طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی – طراحی محوطه سازی و سیویل – طراحی شهرسازی – طرح هادی […]

ادامه مطلب

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری