تلفن تماس : 051-37607101-2

کتابخانه عمومی سبزوار

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

عنوان پروژه: کتابخانه عمومی سبزوار
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی
آدرس پروژه: سبزوار
مشخصات پروژه: 2000 متر مربع، اسکلت بتنی، 3 طبقه
شرح خدمات مشاور: طراحی معماری، سازه تاسیسات برقی و مکانیکی

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری