تلفن تماس : 051-37607101-2

کتابخانه عمومی سبزوار

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

کتابخانه عمومی و مرکزی شهر سبزوار، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
پروژه با 2000 مترمربع زیربنا، اسکلت بتنی 3 طبقه و 1 هکتار عرصه
شرح خدمات:

  • طراحی معماری، سازه تاسیسات برقی و مکانیکی
  • تهیه دفترچه متره و برآورد و اسناد مناقصه پیمان

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری