تلفن تماس : 051-37607101-2

پروژه استقبال از بهار 1402

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

نظارت بر طرح و اجرای پروژه استقبال از بهار

شرح خدمات:

  • نظارت بر طراحی، مصالح مصرفی و نصب المان های شهری

 

 

 

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری