تلفن تماس : 051-37607101-2

هتل گلشن

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

عنوان پروژه: هتل گلشن
کارفرما: شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان (وابسته به تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح)
آدرس پروژه: مشهد، خیابان نوغان
مشخصات پروژه: 11000 متر مربع، اسکلت فولادی، 10 طبقه
شرح خدمات مشاور: طراحي معماري، سازه و تأسيسات مکانيکي و برقي، نظارت کارگاهی در بخش های معماری، سازه، تأسيسات برقی و مکانيکی و کنترل پروژه

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری