تلفن تماس : 051-37607101-2

نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای عملیات حفاری چاهها در سطح شهر مشهد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

پازیاب در جهت کمک به حل بحران آب بر حفاری و تجهیز حدود 70 حلقه چاه آب شرب در سطح شهر مشهد نظارت داشته است.

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری