تلفن تماس : 051-37607101-2

نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای تاسیسات جمع آوری و ایستگاه پمپاژ فاضلاب در شهرک های اقماری فرهنگیان و گلستان شهر بجنورد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

در این پروژه پاژیاب بر اجرای حدود 100 کیلومتر خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب در اقطار 200 تا 1000 میلیمتر و تاسیات وابسته نظارت داشته است.

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری