تلفن تماس : 051-37607101-2

نظارت بر اجرای بدنه و کف سازی مسیل طرق

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

بدنه و کف سازی مسیل طرق

شرح خدمات:

  • بررسی طرح، بهینه سازی و ارائه راهکار جهت بهبود روند اجرایی کار
  • نظارت بر اجرای بدنه سازی و کف سازی مسیل طرق

 

                       

               

 

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری