تلفن تماس : 051-37607101-2

مطالعات مرحله دوم طرح تصفیه خانه فاضلاب شهرک فرهنگیان و تصفیه توام با سپتاژ تانکرهای سپتیک شهر بجنورد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

این پروژه که تنها تصفیه خانه توآم فاضلاب و سپتاژ در سطح کشور است به روش لجن فعال پیشرفته به ظرفیت 2500 متر مکعب در شبانه روز طراحی شده است.

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری