تلفن تماس : 051-37607101-2

مجتمع مسکونی 360 واحدی آسایش، مشهد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

مجتمع مسکونی 360 واحدی آسایش، اراضی زکریا، ارتفاعات جنوبی مشهد، شرکت دلتا نوآوران

شامل 7 بلوک 13 طبقه با 110000 مترمربع، اسکلت بتنی

شرح خدمات:

  • مطالعات مرحله اول و دوم شامل طراحی معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی
  • مطالعات و طراحی سایت، مسیرهای دسترسی و جمع آوری آب های سطحی
  • ارائه طرح های معماری داخلی

                          

                          

 

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری