تلفن تماس : 051-37607101-2

مجتمع تجاری و هتل 5 ستاره کشتي رويايي شانديز

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

عنوان پروژه: مجتمع تجاری و هتل 5 ستاره کشتي رويايي شانديز
کارفرما: آقای رأفت¬نیا
آدرس پروژه: شاندیز، انتهای خیابان آبشار
مشخصات پروژه: 10000 مترمربع، اسکلت فولادی، 10 طبقه
شرح خدمات مشاور: طراحي معماري و تأسيسات مکانيکي و برقي، نظارت عالیه در بخش های معماری، تأسيسات برقی و مکانيکی و کنترل پروژه، جمع آوری و تصفیه بازچرخانی آب¬های سطحی

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری