تلفن تماس : 051-37607101-2

مجتمع تجاري- اقامتی ضامن، مشهد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

مجتمع تجاري- اقامتي ضامن، مشهد، شرکت درگاه ضامن

پروژه شامل دو ساختمان متداخل با 13 طبقه و 47000 متر مربع، اسکلت فولادی

شرح خدمات:

  • طراحی سازه و تهیه نقشه های اجرایی

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری