تلفن تماس : 051-37607101-2

مجتمع تجاري- اقامتي ضامن، مشهد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

عنوان پروژه: مجتمع تجاري- اقامتي ضامن، مشهد
کارفرما: شرکت درگاه ضامن
شرح خدمات مشاور: طراحی سازه
مشخصات پروژه: 47000 متر مربع، اسکلت فولادی، 13 طبقه

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری