تلفن تماس : 051-37607101-2

قرارگاه پليس راه و پارکينگ پايانه شهيد خبيری مشهد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

عنوان پروژه: قرارگاه پليس راه و پارکينگ پايانه شهيد خبيری مشهد
کارفرما: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان رضوی
آدرس پروژه: قرارگاه پلیس راه و پایانه بار، مشهد
مشخصات پروژه: 1200 متر مربع، اسکلت فولادی 3 طبقه و 30 هکتار پارکینگ، خیابان و محوطه پایانه بار شهید خبیری
شرح خدمات مشاور: نظارت کارگاهی ساختمان اصلی و جانبی و عمليات محوطه سازی قرارگاه پليس راه همچنین نظارت کارگاهی پروژه تعميرات اساسی جداول، پياده رو ها و روسازی خيابان¬ها و پارکينگ، خرید و نصب تجهیزات اتاق پمپاژ و تکمیل و راه اندازی بخشی از شبکه اطفاء حریق پايانه شهيد خبيری مشهد

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری