تلفن تماس : 051-37607101-2

زیرگذر، تقاطع غیر همسطح و پارکینگ زیر سطحی بلوار خیام

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

تقاطع غیر همسطح تقاطع خیام-سجاد و تونل های دسترسی مشهدمال

شرح خدمات:

  • مطالعات و طراحی تونل های دسترسی به پارکینگ های پروژه مشهد مال
  • مطالعات ترافیکی و طراحی تقاطع غیر همسطح خیام- سجاد
  • مطالعات و طراحی پارکینگ زیر سطحی بلوار خیام

                            

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری