تلفن تماس : 051-37607101-2

طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه زیباکنار

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

در این پروژه پاژیاب هماهنگ با موقعیت زیست محیطی منطقه (روش نیزار مصنوعی) تصفیه خانه ای به ظرفیت 400 متر مکعب در شبانه روز طراحی کرده است.

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری