تلفن تماس : 051-37607101-2

شفت های میان تونلی خط 3 مترو مشهد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

طراحی گالری، پله های فرار و اتاق تاسیسات میان تونلی خط 3 مترو مشهد، شرکت قطار شهری

شرح خدمات:

  • مطالعات و طراحی معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی
  • ارائه روش اجرای مرحله ای شفت ها

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری