تلفن تماس : 051-37607101-2

شفت های میان تونلی خط 3 مترو مشهد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

عنوان پروژه: شفت های میان تونلی خط 3 مترو مشهد

کارفرما:  شرکت قطار شهری مشهد

آدرس پروژه: خط 3 مترو، مشهد

مشخصات پروژه: طراحی گالری و پله های فرار و اتاق تاسیسات میان تونلی

شرح خدمات مشاور: کلیه خدمات طراحی شامل معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری