تلفن تماس : 051-37607101-2

شبکه فاضلاب دانشگاه بجنورد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

شبکه فاضلاب دانشگاه بجنورد

شرح خدمات:

  • مطالعات و طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب دانشگاه
  • مطالعات و طراحی پکیج تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه
  • نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و پکیج تصفیه خانه دانشگاه

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری