تلفن تماس : 051-37607101-2

ساختمان اداری سرپرستی بانک مهر

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

سرپرستی بانک مهر، بانک مهر اقتصاد، مشهد

ساختمان 14 طبقه با 20000 مترمربع زیربنا، اسکلت فولادی

شرح خدمات:

  • طراحی سازه و طراحی معماری داخلی
  • خدمات فاز 3 شامل نظارت کارگاهی و عالیه در بخش های معماری، سازه، تأسيسات برقی و مکانيکی و کنترل پروژه

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری