تلفن تماس : 051-37607101-2

سرپرستی بانک مهر

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

عنوان پروژه: سرپرستی بانک مهر
کارفرما: بانک مهر اقتصاد
آدرس پروژه: مشهد، تقاطع بلوار خیام و بلوار فردوسی
مشخصات پروژه: 20000 متر مربع، اسکلت فولادی، 14 طبقه
شرح خدمات مشاور: طراحی فاز 1 و 2 سازه، طراحی معماری داخلی و خدمات فاز 3 شامل نظارت کارگاهی در بخش های معماری، سازه، تأسيسات برقی و مکانيکی و کنترل پروژه

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری