تلفن تماس : 051-37607101-2

ساختمان پزشکان عارف

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

ساختمان پزشکان، 13 واحد، عرصه 500 مترمربع و زیربنا 2200 مترمربع

شرح خدمات:

  • طراحی معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی
  • مشارکت در ساخت و مدیریت اجرای ساختمان

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری