تلفن تماس : 051-37607101-2

مجتمع های مسکونی 136 واحدی آبفا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

مجتمع های مسکونی آبفا، 136 واحدی، مشهد، شرکت تعاونی آبفای خراسان رضوی

136 واحد مسکونی شامل 4 بلوک 8 طبقه، 16000 مترمربع، اسکلت بتنی با سیستم دیوارهای باربر بتنی مسلح

شرح خدمات:

  • بازنگری طرح معماری، سازه و تأسیسات برقی و مکانیکی
  • نظارت کارگاهی و عاليه معماری، سازه، تأسيسات برقی و مکانيکی
  • کنترل پروژه

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری