تلفن تماس : 051-37607101-2

ساختمان های تعاونی مسکن 136 واحدی آبفا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

عنوان پروژه: ساختمان های تعاونی مسکن 136 واحدی آبفا (بلوک های (E2-F4-D8-F2، مشهد
کارفرما: شرکت تعاونی آبفای خراسان رضوی
مشخصات پروژه: 16000 مترمربع، اسکلت بتنی با سیستم دیوارهای باربر، 4 بلوک 8 طبقه
شرح خدمات مشاور: طراحی سازه، بازنگری طرح معماری و تأسیسات، خدمات فاز 3 شامل نظارت کارگاهی و نظارت عاليه معماری، سازه، تأسيسات برقی و مکانيکی و کنترل پروژه

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری