تلفن تماس : 051-37607101-2

ساختمان شورای شهر شانديز

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

عنوان پروژه: ساختمان شورای شهر شانديز
کارفرما: شهرداری شاندیز
آدرس پروژه: شاندیز، میدان دوم
مشخصات پروژه: 4000 متر مربع، اسکلت فولادی، 3 طبقه
شرح خدمات مشاور: طراحي معماري، تأسيسات مکانيکي و برقي، نظارت عاليه و کارگاهي و کنترل پروژه

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری