تلفن تماس : 051-37607101-2

برج تجاری-اقامتی عدالت

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

برج تجاری-اقامتی عدالت، شرکت تبرک، مشهد

برج 16 طبقه با 24000 مترمربع زیربنا، اسکلت فولادی

شرح خدمات:

  • مطالعات مرحله اول شامل طرح معماري، سازه و تأسيسات مکانيکي و برقي
  • تهیه اسناد مناقصه پیمان

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری