تلفن تماس : 051-37607101-2

درمانگاه بیمارستان فارابی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

بازسازی درمانگاه و ساخت کت لب بیمارستان فارابی، ابتدای بلوار کوثر

شرح خدمات:

  • انجام خدمات مرحله سوم شامل نظارت کارگاهی بر عملیات بازسازی درمانگاه تخصصی بیمارستان
  •  خدمات نظارت بر اجرای عملیات ساخت کت لب بیمارستان

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری