تلفن تماس : 051-37607101-2

جمع آوری و انتقال تصفیه خانه توقفگاه ابراهیم آباد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

جمع آوری و انتقال تصفیه خانه توقفگاه ابراهیم آباد

شرح خدمات:

  • مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب تولیدی از شستشوی اتوبوس های عمومی شهرداری مشهد
  • تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مناقصه

   

 

 

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری