تلفن تماس : 051-37607101-2

تعریض پل پرتوی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

مطالعات و طراحی سازه پل پرتوی

تعریض پل 5 دهانه بتنی به طول 60 متر در مسیرهای رفت و برگشت در انتهای بلوار وکیل آباد

 

          

          

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری