تلفن تماس : 051-37607101-2

برج اداری-تجاری ميزان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

برج اداری-تجاری ميزان، موسسه مالی و اعتباری ميزان مشهد

برج 22 طبقه با 24000 مترمربع، اسکلت فولادی

شرح خدمات:

  • شرکت در مسابقه طراحي معماري (گزینه برتر مسابقه معماری)
  • تحویل گیری مطالعات و محاسبات سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری