تلفن تماس : 051-37607101-2

برج اداری موسسه مالی و اعتباری ميزان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

عنوان پروژه: برج اداری موسسه مالی و اعتباری ميزان
کارفرما: موسسه مالی و اعتباری ميزان
آدرس پروژه: مشهد ، بلوار سجاد
مشخصات پروژه: 24000 متر مربع، اسکلت فولادی، 22 طبقه
شرح خدمات مشاور: مسابقه طراحي معماري (گزینه برتر مسابقه معماری)

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری