تلفن تماس : 051-37607101-2

باغ ویلای مسکونی، خیابان امام رضا، طرقبه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

طراحی و ساخت باغ ویلا، عرصه 3000 مترمربع، زیربنا 700 مترمربع

 

 

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری