تلفن تماس : 051-37607101-2

بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طرح ارتقاء کیفی تصفیه خانه های فاضلاب اولنگ و پرکند آباد(1) مشهد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱

در این پروژه فرآیند برکه تثبیت و لاگون هوادهی به لجن فعال پیشرفته تبدیل شد و تصفیه خانه های فاضلاب اولنگ و پرکند آباد به ظرفیت های 25000 و 40000 متر مکعب در شبانه روز ارتقاء داده شدند.

همکاران ما

شرکت آب

شرکت آب

شرکت گاز

شرکت گاز

شرکت برق

شرکت برق

بنیاد مسکن

بنیاد مسکن

تامین اجتماعی

تامین اجتماعی

بانک صادرات

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی

سازمان راهداری

سازمان راهداری

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

شهرداری تهران

شهرداری تهران

نهاد کتابخانه

نهاد کتابخانه

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی

قطار شهری

قطار شهری